Människorättscentrets internationella översikt 5/2018

10.10.2018

Aktuella teman är bland annat: begränsningar av abortmotståndares yttrandefrihet var nödvändiga, uppgifter för personer som under lång tid vistats i EU-området ska inte samlas in i informationssystemet för viseringar och förbud att bära sjal kränkte MP-konventionen.

 

Människorättscentrets internationella översikt 5/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat:

  • Europadomstolen: Begränsningar av abortmotståndares yttrandefrihet var nödvändiga
  • FRA: Uppgifter för personer som under lång tid vistats i EU-området ska inte samlas in i informationssystemet för viseringar
  • FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna: förbud att bära sjal kränkte MP-konventionen

Översikten kan läsas här.