Människorättscentrets internationella översikt 6/2018

11.12.2018

Aktuella teman är bland annat: dom för kvinna som kallat profeten Muhammed för pedofil kränker inte yttrandefriheten, steriliseringskrav för transpersoner kränker rätten till hälsa, flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte få lägre sociala förmåner än andra, ny allmän kommentar från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter om rätten till liv.

 

Människorättscentrets internationella översikt 6/2018 har publicerats. Aktuella teman är:

  • Dom för kvinna som kallat profeten Muhammed för pedofil kränker inte yttrandefriheten
  • Dom för ärekränkning till följd av offentliga anklagelser mot polisen kränkte yttrandefriheten
  • Intressanta artiklar om Europadomstolens framtid och om statens prövningsmarginal
  • Steriliseringskrav för transpersoner kränker rätten till hälsa
  • Flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd ska inte få lägre sociala förmåner än andra
  • Ny handbok för nationell tillämpning av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna
  • Ny allmän kommentar från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter om rätten till liv
  • Specialrapportör: rätten till en hälsosam miljö bör erkännas som universell mänsklig rättighet

Översikten kan läsas här.