Människorättscentrets internationella översikt 1/2019

25.2.2019

Aktuella teman är bland annat: Sammanställningen av de viktigaste avgörandena och statistiken 2018 har publicerats, en ny undersökning om Europas pelare för sociala rättigheter och den sociala stadgan, strävan efter att trygga religionsfriheten ledde till indirekt diskrimination och en ny handbok om profilering för polisen och gränsmyndigheterna.

Människorättscentrets internationella översikt 5/2018 har publicerats.

Aktuella teman är bland annat:

  • Sammanställningen av de viktigaste avgörandena och statistiken 2018 har publicerats
  • En ny undersökning om Europas pelare för sociala rättigheter och den sociala stadgan
  • Strävan efter att trygga religionsfriheten ledde till indirekt diskrimination
  • En ny handbok om profilering för polisen och gränsmyndigheterna.

Översikten kan läsas här.