CEDAW-kommittén har gett Finland rekommendationer gällande förverkligandet av kvinnors rättigheter

2022-11-02

FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) gav Finland den 31.10.2022 rekommendationer. De gäller Finlands åttonde periodiska rapportering om genomförandet av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Rapporteringen utförs vart fjärde år.

Som positiva förändringar lyfte CEDAW-kommittén fram t.ex. ändringen av våldtäktsdefinitionen till samtyckesbaserad, genomförandet av familjeledighetsreformen, reformen av jämställdhetslagen samt de flera institutionella och politiska åtgärderna som förbättrar kvinnors jämställdhet.

Kommittén lyfte fram fem rekommendationer som omfattas av intensivare övervakning. Finland måste rapportera om genomförandet av nedanstående rekommendationer redan inom två år:

  • hatretorik på grund av kön,
  • upphävandet av steriliseringslagens 2 §,
  • medling i fall av våld i nära relationer,
  • ökande av kvinnorepresentationen på partiernas kandidatlistor och
  • ökande av kvinnorepresentationen i Försvarsmaktens beslutsfattande positioner.

Kommittén gav också rekommendationer om bland annat förebyggande av våld mot kvinnor, stärkande av jämställdheten inom utbildning och arbetslivet, åtgärder mot människohandel samt jämställdhet i samband med åtgärderna för återhämtning från coronapandemin.

Människorättscentret deltog i den periodiska rapporteringen med ett utlåtande i juni 2021 och ett kompletterande utlåtande i september 2022. Dessutom deltog Människorättscentret i CEDAW-kommitténs förhör av Finland, var man behandlade regeringens periodiska rapport. Människorättscentrets och civilorganisationernas uttalanden kompletterade regeringens rapport.

CEDAW-kommitténs rekommendationer och annat till den periodiska rapporteringen relaterat material hittas på FN:s databas. Utrikesministeriets pressmeddelande om rekommendationerna hittas här.