EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU

2021-07-21

EU-kommissionen har den 20 juli 2021 publicerat sin andra rapport om rättsstatsprincipen i EU. Rapporten granskar utvecklingen sedan september i fjol och fokuserar sig på fyra områden: rättssystemet, ramverket för korruptionsbekämpning, mediefrihet och mediemångfald samt institutionella kontroller och motvikter. Därtill tas det hänsyn till påverkan av covid-19-pandemin och bedömas på ett fördjupat sätt de problem som har identifierats i förra rapporten. 

EU-kommissionen tar upp bland annat det följande gällande rättsstatsprincipen i Finland:

  • Det finska domstolsväsendet anses ha en mycket hög grad av oberoende.
  • Finland anses vara ett av de minst korrumperade länderna i EU och i världen. Den 27 maj 2021 antogs en omfattande finsk strategi mot korruption.
  • Det finns ännu ingen lag om lobbyverksamhet, men regeringen bereder lagstiftning om inrättande av ett öppenhetsregister.
  • Ny lagstiftning har antagits som innebär att leverantörer av medietjänster måste offentliggöra information om sin ägarstruktur.
  • När det gäller hatretorik riktad mot kvinnliga journalister bereder regeringen även en ändring av strafflagen så att kön läggs till som en av straffskärpningsgrunderna för brott (oavsett vilket slags brott det gäller).
  • Regeringen har antagit ett handlingsprogram för bättre lagstiftning, som syftar till att förbättra lagberedningens kvalitet, planmässighet och öppenhet.
  • Den pågående reformen för att förtydliga justitiekanslerns och justitieombudsmannens uppgifter stöds av båda dessa myndigheter och ska enligt planerna presenteras för riksdagen hösten 2021.

Meddelandet som behandlar läget i EU som helhet och särskilda kapitel för respektive medlemsland hittas på engelska här. Kapitlet gällande Finland kan läsas på svenska här och pressmeddelandet av EU-kommissionen här.

Människorättscentret har också bidragit till EU-kommissionens rapport via en skuggrapport som sammanställdes och publicerades av det europeiska nätverket av nationella människorättsinstitutioner ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) och skickades till EU-kommissionen i mars. Läs ENNHRIs rapport här.

Människorättscentrets människorättsdelegation har publicerat rekommendationer till beslutsfattare om hur rättigheterna ska tryggas under coronapandemin och dess efterbehandling som inkluderar rekommendationer gällande frågor om rättsstatsprincipen. Läs publikationen här.