Europadomstolen: Staten är skyldig att besluta om åtgärder för att bekämpa klimatförändringen

11.4.2024

Människorättsdomstolens huvudbyggnad i Strasbourg

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) gav tisdagen den 9 april sina avgöranden i tre klagomål om staternas ansvar för klimatförändringens inverkan på tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Den schweiziska staten konstaterades ha brutit mot det skydd för privatlivet och familjelivet samt tillgång till rättslig prövning som garanteras i människorättskonventionen. Det var första gången som Europadomstolen behandlade klagomål om klimatförändringen.

Överträdelsen av europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som konstaterades av Europadomstolens stora sammansättning gällde ett fall (KlimaSeniorinnen v. Schweiz) där fyra äldre kvinnor och en pensionärsförening klagade över Schweiz otillräckliga åtgärder för att bekämpa växthusgasutsläpp och farliga värmeböljor. De portugisiska ungdomarnas klagomål (Duarte Agostinho m.fl. v. Portugal m.fl.) om de europeiska staternas otillräckliga klimatåtgärder och den franska borgmästarens klagomål (Carême v. Frankrike) om prioriteringen av klimatåtgärderna för att stävja växthusgasutsläppen lämnades utan prövning.

Utöver de fall som i dag har avgjorts är sex klagomål om klimatförändringen fortfarande anhängiga vid Europadomstolen.

Människorättscentret deltog i behandlingen av klagomålen

Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) fick tillstånd av Europadomstolen att delta i behandlingen av klagomålen genom intervention av tredje part, som bland annat gör det möjligt att delge domstolen nationell lagstiftning, forskningsdata och expertis och som en del av behandlingen. I egenskap av ordförande för ENNHRI:s juridiska arbetsgrupp deltog Människorättscentret aktivt i beredningen av utlåtanden och anföranden för interventionen.

ENNHRI betonade i sina ställningstaganden och sitt anförande staternas ansvar att skydda människor inom sitt influensområde mot skadliga utsläpp. ENNHRI krävde också att Europadomstolen effektivt skyddar tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna från klimatförändringens negativa effekter.

Universitetet i Lausanne ordnar fredagen den 12 april kl. 14.00 (finsk tid) ett webbinarium om Europadomstolens klimatavgöranden. Webbinariet hålls på engelska, men det är också möjligt att ställa frågor på franska. Webbinariet kräver förhandsanmälan. En inspelning av evenemanget publiceras också på webben.

Läs mer

Mer information

 Susan Villa, vikarierande direktör, tfn 09 432 3738, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi                          Leena Leikas, sakkunnig, tfn 09 432 3781, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi

Foto: Europadomstolen i Strasbourg, iStock/StevenAllenPhoto