FN:s kommitté för barnets rättigheter: Finland kränkte barnens rättigheter i Al-Hol lägret

2022-10-17

Den 12 september 2022 avgjorde FN:s kommitté för barnets rättigheter ett ärende gällande finländska barn som befinner sig i lägret al-Hol i nordöstra Syrien. Kommittén ansåg att Finland har kränkt barnkonventionens artikel 6.1 (rätt till liv) och artikel 37 a (förbud mot tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning). Klagomålet hade anförts av släktingar till några av barnen i fråga.

Kommittén anser att Finland har kapacitet att skydda barnen genom att vidta åtgärder för att återföra dem eller erbjuda dem konsulärt bistånd. Slutsatsen kan påvisas av det faktum att Finland redan framgångsrikt har återfört barn till Finland från området. Enligt kommittén har Finland varit medveten om den långvariga interneringen av barnen under livshotande förhållanden och kapabel att vidta åtgärder. Finland har således haft en positiv skyldighet att skydda barnen. Särskilt bristen på hälsovård, mat, vatten, sanitetsutrymmen och utbildning, har inneburit grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning enligt artikel 37 a i barnkonventionen. Finlands underlåtenhet att skydda barnens rätt till liv mot omedelbara och förutsebara har utgjort en kränkning av artikel 6.1 i konventionen.

Enligt kommitténs avgörande är Finland skyldig att ge de klagande och de utsatta barnen skälig ersättning för de kränkningar de utsatts för. Finland är dessutom skyldig att förhindra liknande kränkningar från att upprepas i framtiden. I detta syfte bör Finland:

a) i god tro vidta skyndsamma positiva åtgärder för att repatriera alla barn;

b) stödja varje barns integration och vidarebosättning i hemlandet;

c) omedelbart vidta fler åtgärder för att minska hoten mot de barns liv och utveckling som befinner sig i nordöstra Syrien.

Finland ska senast inom 180 dagar rapportera till kommittén om de åtgärder som vidtagits till följd av avgörandet.

Läs utrikesministeriets pressmeddelande här.

Läs kommitténs avgörande här (på engelska).