FN:s konvention mot påtvingade försvinnanden stärker rättsstatsprincipen

30.3.2022

Finland håller på att ratificera den åttonde av FN:s nio centrala människorättskonventioner: konventionen om skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden. Konventionen om påtvingade försvinnanden trädde i kraft internationellt den 23 december 2010 efter att 20 stater hade ratificerat den.

Människorättscentret anser i sitt remissyttrande att godkännandet av konventionen om påtvingade försvinnanden stärker rättsstatsprincipen, individens rättigheter samt den internationella övervakningen av de mänskliga rättigheterna bland annat genom nationell speciallagstiftning, internationell övervakning samt individens och statens möjligheter att överklaga.

Avtalet är mycket aktuellt på global nivå på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I den förändrade globala säkerhetssituationen och till följd av likgiltigheten gentemot internationell rätt och mänskliga rättigheter kommer också försvinnanden av människorättsförsvarare, mediers representanter, politiker och även av vanliga medborgare sannolikt att öka.

Förutom ändringar i strafflagen förutsätter konventionen även att myndigheterna utbildas. I sitt utlåtande betonar människorättscentret att man behöver öka de resurser som behövs för människorättsutbildningen i allmänhet. Människorättscentret fäster också uppmärksamhet vid effektiviseringen av det nationella genomförandet av de avgöranden och beslut som tillsynskommittéerna gett.

Mer information:

Leena Leikas, sakkunnig, Människorättscentret

leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 9 4321 (riksdagens växel)