Jarna Petman ny direktör för Människorättscentret

30.4.2024

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har efter att ha hört grundlagsutskottet utnämnt Jarna Petman till ny direktör för Människorättscentret. Direktörens tjänsteperiod börjar 15.5.2024 och varar fyra år.

Människorättscentrets direktör har som uppgift att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer Människorättscentret och som inte enligt lagen om riksdagens justitieombudsman ska avgöras av människorättsdelegationen. Direktören är också ordförande för människorättsdelegationen.

Jarna Petman tillträder sin tjänst vid Människorättscentret från sin position som biträdande professor i folkrätt vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Tidigare har hon bland annat varit vice direktör för Erik Castrén-institutet vid Helsingfors universitet och prodekanus för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Petman har också haft flera nationella och internationella uppdrag med anknytning till de grundläggande och mänskliga rättigheterna och är för närvarande en av Internationella juristkommissionens kommissionärer. Petman är utbildad juris doktor och politices magister och har en docentur i folkrätt vid Helsingfors universitet.

Människorättscentrets lagstadgade uppgift är att följa och främja tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland. Dessutom deltar centret i internationellt och europeiskt samarbete i människorättsfrågor. Centret är funktionellt självständigt och en oberoende myndighet, men hör administrativt till riksdagens justitieombudsmans kansli. Tillsammans med justitieombudsmannen bildar Människorättscentret och dess människorättsdelegation Finlands nationella människorättsinstitution.

31 personer sökte tjänsten som direktör för Människorättscentret och en av dem drog tillbaka sin ansökan.

Pressmeddelande från riksdagens justitieombudsman (26.4.2024, riksdagens justitieombudsmans webbplats)

Mer information

Människorättscentrets vikarierande direktör Susan Villa, tfn 09 432 3738, fornamn.efternamn@manniskorattscentret.fi