Översikt: Klimatförändringen har blivit en global människorättsfråga

2024-02-06

Det norra sjölandskapet fotograferat från ovan. Granar i förgrunden.

Publikationen Klimatförändringen som en människorättsfråga – Översikt över den internationella och arktiska verksamhetsmiljön samt särställningen för samer och andra arktiska urfolk (Ilmastonmuutos ihmisoikeuskysymyksenä – Katsaus kansainväliseen ja arktiseen toimintaympäristöön sekä saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen erityisasemaan) granskar klimaträttvisa och klimatsårbarhet. Dessutom behandlar publikationen i synnerhet effekterna av klimatförändringen för urfolkens kultur och rättigheter. Publikationen sammanför också ställningstaganden och avgöranden av människorättsaktörer och tillsynsorgan i anslutning klimatförändringen.

Klimatförändringen har blivit en viktig global människorättsfråga. Människorättscentrets översikt över klimatförändringen som en människorättsfråga granskar de generationsöverskridande effekterna av klimatförändringen för de mänskliga rättigheterna. Dessutom betraktas klimatförändringen i synnerhet som en arktisk människorättsfråga. Mänsklig säkerhet och den förändrade geopolitiska situationen är också kopplade till detta. 

I det arktiska området har effekterna av klimatförändringen redan under en längre tid varit både betydande och synliga. I den arktiska delen av översikten behandlas i synnerhet klimatförändringens inverkan på de arktiska urfolkens kultur och rättigheter. Uppmärksamhet fästs också vid de banbrytande klimattalan som ursprungsfolken väckt och som har varit av global betydelse.

Dessutom behandlar man i större utsträckning de kulturella och rättsliga konsekvenserna av klimatförändringen för samerna, Finlands och EU:s enda ursprungsbefolkning, samt samernas traditionella kunskap och observationer av klimatförändringen.

Översikten skapar också en allmän bild av klimatförändringen som en fråga gällande de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland där kopplingarna till de grundläggande och mänskliga rättigheterna i klimatlagen, samt kopplingen mellan klimatförändringens effekter och enskilda bestämmelser i grundlagen granskas.

Översikten har utarbetats av juris doktor Leena Hansen, docent i urfolksrätt, på uppdrag av Människorättscentret.

Läs mer:

Klimatförändringen som en människorättsfråga – Översikt över den internationella och arktiska verksamhetsmiljön samt särställningen för samer och andra arktiska urfolk (pdf, på finska)

Tilläggsuppgifter:

Leena Leikas, sakkunnig, tfn 09 432 3781, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi
Susan Villa, sakkunnig, tfn 09 432 3738, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi