Människorättscentret berättade om människorättssituationen i Finland för FN-representationerna i Genève

2022-09-08

Människorättscentret deltog som representant för Finlands nationella människorättsinstitution i ett samråd i Genève, där centret och medborgarorganisationerna berättade om människorättssituationen i Finland för diplomaterna vid FN-representationerna i Genève. Samrådet som ordnades i augusti 2022 av medborgarorganisationen UPR Info gällde Finlands kommande universella periodiska granskning (UPR) inom FN

I UPR granskas människorättssituationen i varje FN-land med fyra och ett halvt års mellanrum. Det är fråga om en mekanism för referensbedömning som lyder under rådet för mänskliga rättigheter, där andra medlemsstater kan ge den granskade staten rekommendationer för att förbättra situationen för mänskliga rättigheter. Målet med UPR Info var att ge den nationella människorättsinstitutionen och medborgarorganisationerna möjlighet att påverka andra länders rekommendationer till Finland.

Under evenemanget efterlyste Människorättscentret ett förtydligande av de nationella strukturerna för grundläggande och mänskliga rättigheter, i synnerhet inom området för likabehandling och jämlikhet samt att stärka de befintliga aktörerna inom grundläggande och mänskliga rättigheter utifrån centrets färska utredning. Centret uttryckte också sin oro över ändringen av gränsbevakningslagen som godkändes i juni 2022 och hur den eventuellt påverkar att ansöka om asyl i krissituationer.

I samrådet deltog representationer från cirka 20 olika länder. Finlands egentliga UPR-granskning sker senare på hösten.