Människorättscentrets alumnverksamhet för unga experter startar

2022-12-14

Människorättscentret har grundat ett alumnnätverk för unga experter. Alumnverksamheten påbörjades den 12 december med en nätverksträff. Syftet för nätverket är att stöda utvecklingen av Människorättscentrets program för unga experter.  

Människorättscentret har uppskattat ungas kunskap i mänskliga rättigheter sedan centret grundades. Under årens lopp har också flera praktikanter och unga experter anställts till Människorättscentret för att främja mänskliga rättigheter. Människorättscentret är även den första människorättsinstansen i Finland som har skapat ett eget program för unga experter. Syftet med programmet som startade år 2022 är bland annat att främja ungas delaktighet och kunskap om grundläggande och mänskliga rättigheter samt att förbereda unga experter inför arbetsmarknaden.

Unga vuxna idag har ett ökat intresse för samhälleliga ämnen samt grundläggande och människorättsfrågor. Denna trend upprepar sig också i arbetssökandet där unga vuxna värdesätter ju mera ett arbete som bidrar till att främja samhälleliga frågor. 

I början av ungas karriär är deras anställningsförhållanden oftast tillfälliga och korta. Att avsluta ett anställningsförhållande behöver dock inte innebära att kontakten med arbetsgivaren bryts, utan fortsatt ömsesidig växelverkan kan skapa mervärde. Denna idé lyfts också fram i Människorättscentrets alumnnätverk för unga experter vars utgångspunkt är att skapa hållbara strukturer för fortsatt växelverkan och kontakt.

Människorättscentrets alumnnätverk för unga experter och dess verksamhet är öppet till alla Människorättscentrets fördetta och kommande unga arbetstagare samt för centrets personal.

Läs mera om alumnnätverket för unga experter på centrets hemsidor


Ytterligare information:

Susan Villa, sakkunnig, ledare för programmet för unga experter, Människorättscentret 

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267