Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio utsedd till direktör för EU:s byrå för grundläggande rättigheter

2023-12-19

Förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har utsett Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio till direktör för byrån för grundläggande rättigheter vid sitt möte den 14 och 15 december.

Sirpa Rautio har varit direktör för Människorättscentret sedan det grundades år 2012. Rautio är för närvarande också styrelseordförande för det europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) och sitter i styrelsen för det globala nätverket för nationella människorättsinstitutioner (GANHRI). Tidigare har Rautio också varit ordförande för förvaltningsrådet för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter från 2017 till 2020, samt i flera år arbetat inom internationella och regionala människorättsorganisationer, såsom FN, Europarådet, OSSE och EU, med frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten.

Byrån för grundläggande rättigheter ger råd till EU-institutioner och medlemsstaternas regeringar i frågor som rör grundläggande rättigheter. Den erbjuder beslutsfattarna oberoende expertrådgivning samt producerar forskningsdata och analyser relaterade till de grundläggande rättigheterna.

”Det är en stor ära att bli vald till direktör för en ansedd EU-byrå. Samtidigt som de mänskliga rättigheterna utmanas kraftigt ser jag fram emot ett nära samarbete med personalen och förvaltningsrådet för byrån för grundläggande rättigheter samt med intressentgrupper för att främja och trygga de mänskliga rättigheterna i hela Europa”, säger Sirpa Rautio, nyvald direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Meddelande från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (15.12.2023)

Mer information

direktör Sirpa Rautio, tfn 050 574 1137, sirpa.rautio@ihmisoikeuskeskus.fi 
sakkunnig Susan Villa, tfn 050 341 2267, susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi