Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio valdes till ordförande för ENNHRI och till GANHRI:s styrelse

2021-12-08

Generalförsamlingen för Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) valde den 3 december 2021 Människorättscentret som medlem i styrelsen. Till styrelsens ordförande valdes Sirpa Rautio, direktör för Människorättscentret. Övriga medlemmar i styrelsen representerar Albaniens, Bulgariens, Norges, Polens och Tysklands människorättsinstitutioner. Ordförandeperioden varar i tre år fr.om. den 1.3.2022. Styrelseordföranden har som uppgift att representera nätverket och leda dess verksamhet.

Albaniens, Bulgariens, Finlands och Norges representanter valdes också till GANHRI:s (Globala nätverket för nationella människorättsinstitutioner) styrelse. Det europeiska nätverket har ett permanent sekretariat i Bryssel och det globala nätverket i Genève.

Sedan 2012 har Sirpa Rautio varit direktör för Människorättscentret. Rautio har tidigare suttit en period i ENNHRI:s styrelse 2016–2019. Rautio har även varit medlem i förvaltningsrådet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2015–2020 samt dess ordförande 2017-2020.

Människorättscentret, människorättsdelegationen och riksdagens justitieombudsman utgör Finlands nationella människorättsinstitution. Åren 2014 och 2019 har Finlands institution beviljats högsta A-status i enlighet med FN:s Parisprinciper. Människorättscentrets uppgift är att främja och följa upp att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses i Finland samt att delta i det internationella och europeiska arbetet för mänskliga rättigheter.

Det Europeiska nätverket för nationella människorättsinstitutioner (ENNHRI) har medlemmar från 47 nationella människorättsinstitutioner i hela Europa. Det Globala nätverket för nationella människorättsinstitutioner (GANHRI) har 118 medlemmar.