Människorättscentrets publikation ”Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019” har publicerat i sin helhet på engelska

2021-07-07

Människorättscentrets publikation ”Tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i Finland – samlade observationer för 2019” har publicerat i sin helhet på engelska. Publikationen publicerades på finska och svenska i mars 2021. Förutom publikationen finns en kort presentation och diagram över mänskliga rättighetsaktörer i Finland på engelska.

Publikationen sammanställt observationer av de självständiga och oberoende aktörer som övervakar och främjar tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Läs Människorättscentrets tidigare nyheter

Läs publikationen på engelska