Människorättsdelegationens medlemmar har utsetts för mandatperioden 2024–2028

10.4.2024

Riksdagens justitieombudsman har tillsatt en ny människorättsdelegation i anslutning till Människorättscentret för följande fyraårsperiod.

Till människorättsdelegationen utsågs 39 medlemmar för perioden 2024–2028.

Människorättsdelegationen som ska inleda sin mandatperiod har sakkunskap i bland annat rättsstatsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, äldre personers rättigheter, sociala rättigheter, företags ansvar för de mänskliga rättigheterna, samt frågor om grundläggande och mänskliga rättigheter i anslutning till teknologi och klimatförändringen.

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets samarbetsorgan med bred sammansättning och cirka 40 experter inom mänskliga rättigheter som medlemmar. De högsta laglighetsövervakarna, specialombudsmännen och Sametingets representant är ordinarie medlemmar.

Delegationen främjar informationsutbytet mellan olika aktörer och behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor i anknytning till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Delegationen är en del av den nationella människorättsinstitutionen och centrets viktigaste kanal för samarbete, påverkan och kommunikation. Dess mandatperiod är fyra år och den sammanträder fyra gånger per år. Direktören för Människorättscentret är ordförande för delegationen.

Delegationen är den fjärde i ordningen och dess mandatperiod inleds den 1 april 2024 och upphör den 31 mars 2028.

Sammanlagt 101 kandidater sökte till människorättsdelegationen.

Läs mer om människorättsdelegationen och dess uppgifter->


Människorättsdelegationens medlemmar under perioden 2024–2028

Representanter för de högsta laglighetsövervakarna, specialombudsmännen och Sametinget

 • Hakonen Kimmo, underrättelsetillsynsombudsman
 • Hiltunen Rainer, jämställdhetsombudsman
 • Näkkäläjärvi Piritta, ordförande, Sametinget
 • Pekkarinen Elina, barnombudsman
 • Pihamaa Heljä-Tuulia, biträdande datatillsynsman
 • Puumalainen Mikko, biträdande justitiekansler
 • Stenman Kristiina, diskrimineringsombudsman
 • Topo Päivi, äldreombudsman
 • Sakslin Maija, riksdagens biträdande justitieombudsman

    Övriga medlemmar

 • Alanne Kaisa, chef för teckenspråks- och påverkansarbete / Finlands Dövas Förbund rf
 • Aalto Juho, Master of International and Comparative Law (MICL), ordförande / Demla ry, doktorand / Åbo universitet
 • Ali Atik, juris kand., politices dr, verkställande direktör / Lakiasiaintoimisto Allianssi Oy
 • Arikka Laura, teologie mag., verkställande direktör / Erätauko-säätiö sr., doktorand / Åbo Akademi
 • Elfgren Thomas, kriminalöverkommissarie i a.
 • Ervasti Kaijus, juris dr, professor / Östra Finlands universitet
 • Gestrin Christina, Executive MBA, Folktingssekreterare / Svenska Finlands folkting
 • Grönfors Janette, specialsakkunnig / Social- och hälsovårdsministeriet och generalsekreterare för Delegationen för romska ärenden
 • Hintikka Kaisamari, teologie dr, biskop / Esbo domkapitel
 • Hirvelä Päivi, juris dr, docent, Lawyer / Susiluoto Attorneys-at-Law Ltd
 • Johnson Rasmus, juris mag., RN, föredragande / Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden
 • Juho Anu, juris lic., tingsdomare / Helsingfors tingsrätt
 • Juvonen Anu, MA Development studies, verksamhetsledare / Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo Finland
 • Jylhä Marja, medicine doktor, docent, pensionerad, professor i gerontologi på deltid (emerita) / Tammerfors universitet
 • Kalliomaa-Puha Laura, juris dr, professor i socialrätt / Tammerfors universitet
 • Kasa Tuija, mag. i samhällsvet., doktorand / Helsingfors universitet
 • Laajapuro Niina, direktör för människorättsarbete / Amnesty International, finländska sektionen
 • Laukkanen Janne, JM, mag. i samhällsvet., direktör, kommunikation och påverkan / Juristförbundet
 • Mahlamäki Pirkko, jurist, juris mag., filosofie mag., RN
 • Nissilä Leena, filosofie dr, direktör / Institutet för de inhemska språken
 • October Martta, juris mag., Chef för påverkansarbete / Förbundet för Mänskliga Rättigheter
 • Okkonen Laura, HuK, FM, Business and Human Rights Expert / Access Now, väitöskirjatutkija / Jyväskylä universitet
 • Ollus Natalia, juris dr, direktör / HEUNI
 • Rantamäki Petra, mag. i samhällsvet., Utvecklingsdirektör / Tukena-säätiö sr.
 • Salo Aija, VTM, Generalsekreterare / Nätverket för psykisk hälsa (Mielenterveyspooli) 
 • Solitander Nikodemus, ekonomie dr, direktör / Centre for Corporate Responsibility (CCR) och forskare / Svenska handelshögskolan (Hanken)
 • Suomu Katariina, mag. i samhällsvet., verksamhetsledare / Minnesförbundet
 • Tervala Miisa, socionom, generalsekreterare / Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf
 • Vaara Elina, M.Sc in Environmental Sciences and Ecology, Environmental Officer / European Investment Bank, Luxembourg
 • Vartio Elias, juris mag., politices mag., RN, rättssakkunnig / Närståendevårdarnas förbund

Beslut om tillsättande av människorättsdelegationen 2024–2028 (webbplatsen för riksdagens justitieombudsmans kansli)

Mer information:

vikarierande direktör Susan Villa, tfn 09 432 3738, susan.villa@manniskorattscentret.fi

sakkunnig, människorättsdelegationens sekreterare Leena Leikas, tfn 09 432 3781, leena.leikas@manniskorattscentret.fi


Korrigering 11.4.2024: Juho Aaltos examenstitel korrigerad.