Mänskliga rättigheter en del av prognostiseringen – Människorättscentret bereder utredning om prognostisering ur ett människorättsperspektiv

2023-04-24

De senaste årens kriser, från coronapandemin till kriget i Ukraina, har ökat betydelsen av prognostisering och förberedelser. Vid en workshop som ordnades av Människorättscentrets människorättsdelegation diskuterades tänkbara utvecklingsriktningar för de mänskliga rättigheterna och förberedelserna när det gäller dem. Människorättscentret bereder som bäst en utredning om prognostisering ur ett människorättsperspektiv.

Prognostisering håller på att bli en allt viktigare del av myndigheternas verksamhet i Finland, eftersom behovet av att hantera osäkerheter och anpassa sig till dem har ökat. Än så länge är det dock sällsynt i människorättsarbetet. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Volker Türk har till exempel betonat betydelsen av prognostisering med tanke på tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna.

Om man kan förutse olika framtidsscenarier kan man också förbereda sig bättre på deras konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och försöka avvärja eventuella negativa konsekvenser.

Människorättscentrets människorättsdelegation diskuterade hur man kan förbereda sig för olika framtidsscenarier under workshoppen som ordnades den 24 april. Jaakko Kuosmanen, som är akademisekreterare och medlem i framsynslotsen vid statsrådet, berättade inledningsvis om prognostisering och framtidsscenarier för de mänskliga rättigheterna. 

”Människorättssamfundet bör utöka sin verktygslåda med färdigheter i prognostisering, men å andra sidan behövs mänskliga rättigheter för det mer allmänna prognostiseringsarbetet. Denna workshop är ett viktigt steg för att bygga broar mellan mänskliga rättigheter och prognostisering”, säger Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Människorättscentret bereder för närvarande en omfattande utredning om prognostisering ur ett människorättsperspektiv. Utredningen ska publiceras hösten 2023.


Mera information: Sirpa Rautio, Människorättscentrets direktör, ordförande för människorättsdelegationen, 09 4321 (riksdagens växel)