Förhållandet mellan de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten diskuterades på seminarium

2024-02-29

Seminarium i Lilla parlamentet. På främsta raden Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio, biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, justitieombudsman Petri Jääskeläinen, president Tarja Halonen och Riitta-Leena Paunio, som var justitieombudsman 2002-2009.

Människorättscentret och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet ordnade ett seminarium om rättsstatsfrågor som fyllde riksdagens Lilla parlament den 26 februari.

På seminariet De grundläggande och mänskliga rättigheterna – rättsstatens naturliga allierade diskuterades kopplingen mellan rättsstaten och de grundläggande och mänskliga rättigheterna, aktuella observationer kring rättsstaten samt vilken roll Finlands nationella människorättsinstitution har i främjandet och tryggandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten. 

Under seminariet fick deltagarna höra om Människorättscentrets 12-åriga arbete för att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna, om tyngdpunkterna i arbetet under årens lopp och om den roll som Människorättscentret, dess människorättsdelegation och riksdagens justitieombudsman har i försvaret av rättsstaten som en del av vår nationella människorättsinstitution.

Festseminariet som fokuserade på rättsstatsfrågor var samtidigt Sirpa Rautios sista evenemang som direktör för Människorättscentret innan hon blir direktör för EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i början av mars. 

I samband med seminariet överräckte justitieombudsman Petri Jääskeläinen justitieombudsmannaskulpturen till Rautio som erkännande för hennes förtjänster i främjandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Sirpa Rautio har varit direktör för Människorättscentret sedan det grundades 2012.

Mer information

Susan Villa, ledare för teamet för kommunikation och påverkan, tfn 09 432 3738, fornamn.efternamn@ihmisoikeuskeskus.fi


Fotomontage från festseminariet

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio öppnade rättsstatsseminariet.

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio öppnade festseminariet De grundläggande och mänskliga rättigheterna – rättsstatens naturliga allierade i riksdagens Lilla parlament måndagen den 26 februari.

Juha Raitio, professor i europarätt.

Juha Raitio, professor i europarätt, talade om begreppet rättsstat och dess koppling till de mänskliga rättigheterna.

Forskare Pekka Pohjankoski.

Rättsstatens skyddsmekanismer togs upp i forskare Pekka Pohjankoskis anförande.

Fullsatt auditorium i Lilla parlamentet.

Riksdagens Lilla parlament var fullsatt under festseminariet.

President Tarja Halonen och Riitta-Leena Paunio.

Hedersgäster var bland andra president Tarja Halonen och Riitta-Leena Paunio, som var justitieombudsman 2002–2009

Sirpa Rautio presenterar Människorättscentrets utveckling från dess grundande fram till idag.

Under festseminariet behandlades utvecklingen av Människorättscentrets verksamhet och tyngdpunkterna i arbetet från centrets grundande fram till idag.

Mikko Pursimo och Klara Fält från Människorättscentrets program för unga experter. Sirpa Rautio i bakgrunden.

Mikko Pursimo och Klara Fält från Människorättscentrets program för unga experter berättade om planerna för programperioden som en del av centrets arbete.

Johanna Suurpää, chef för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt.

Johanna Suurpää, chef för justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt, påminde i sitt anförande om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten är oskiljaktiga i ett demokratiskt samhälle och behöver aktivt tas om hand.

Människorättsdelegationens vice ordförande Esa Iivonen.

Esa Iivonen, vice ordförande för Människorättscentrets människorättsdelegation, talade om människorättsinstitutionens viktiga roll i försvaret av de grundläggande och mänskliga rättigheterna och rättsstaten.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin lyfte i sitt avslutande anförande fram vikten av att skydda rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio och justitieombudsman Petri Jääskeläinen.

Festseminariet kulminerade i att justitieombudsman Petri Jääskeläinen överräckte justitieombudsmannaskulpturen ”Kaikki” till Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio. Skulpturen är formgiven av skulptören Hannu Siren och gavs som erkännande för Sirpa Rautios förtjänstfulla arbete för att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Bilder: Laura Karlin