Människorättsdelegationen: regeringsprogrammet bör innehålla ett klart åtagande att trygga och främja de grundläggande och de mänskliga rättigheterna

29.3.2023

Tryggandet och främjandet av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna samt respekt för rättsstatsprincipen måste utgöra utgångspunkten för all nationell och internationell verksamhet i statsrådet. Människorättscentrets människorättsdelegationen betonar att åtagandet bör framgå tydligt i det kommande regeringsprogrammet.

Människorättsdelegationens målsättningar för regeringsprogrammet:

1. De grundläggande och de mänskliga rättigheterna måste tryggas och främjas i all verksamhet

2. Allvarliga, upprepade och långvariga problem i tillgodoseendet av de grundläggande och de mänskliga rättigheterna måste lösas

3. Bedömningen av konsekvenserna för de grundläggande och mänskliga rättigheterna måste effektiviseras

4. Rättsstatens strukturer och finansiering måste stärkas aktivt

5. Statsrådet måste årligen granska situationen för de grundläggande och de mänskliga rättigheterna


Människorättsdelegationens målsättningar för regeringsprogrammet i sin helhet: 


Mera information: Sirpa Rautio, Människorättscentrets direktör, ordförande för människorättsdelegationen, 09 4321 (riksdagens växel) eller Susan Villa, sakkunnig, 09 432 3738

Människorättscentrets människorättsdelegation är ett nationellt samarbetsorgan för aktörer inom området för grundläggande och mänskliga rättigheter. Delegationen behandlar vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Människorättscentret och dess människorättsdelegation bildar tillsammans med JO Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter.