Tidsbundet tjänsteförhållande för ung expert vid Människorättscentret

29.5.2023

Fotot är taget från ungdomars mänskliga rättighetsevenemang. Bilden visar fyra bord som sitter unga vuxna och pratar. Powerpoint-presentationen återspeglas i bakgrunden. Den lyder Workshop: Framtiden för mänskliga rättigheter.
Programmet för unga experter höll sitt första evenemang för mänskliga rättigheter för ungdomar i maj, samla unga vuxna för att överväga frågor om mänskliga rättigheter som är viktiga för dem.

Människorättscentret har inlett ett program för unga experter som är i början av sin karriär. Programmet för unga experter erbjuder en möjlighet att sätta sig in i Människorättscentrets verksamhet och dess verksamhetsmiljö, att lära sig om arbetet med grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter, att utveckla sig själv och att nätverka yrkesmässigt.

Inom ramen för programmet ledigförklaras två visstidsanställningar för unga experter (24 månader). Uppgifterna påbörjas hösten 2023. Experterna som väljs till programmet deltar i Människorättscentrets verksamhet tillsammans med centrets övriga tjänstemän. I uppgiften ingår främjande och uppföljning av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, utbildning, forskning, internationellt samarbete, information och kommunikation. Uppgiften kan anpassas efter den egna kompetensen och det egna intresset hos den som utnämns till tjänsteförhållandet.

Människorättscentret uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi ser fram emot ansökningar från personer av olika kön, personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter samt i synnerhet personer med personlig erfarenhet av funktionsnedsättning.

Generella krav

Behörighetskrav för tjänsten är en lämplig högskoleexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Kvalifikationer

Av den som söker till programmet förväntar vi oss åtminstone grundläggande kunskaper i de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt intresse för att fördjupa och utvidga detta kunnande. Vi förutsätter även interaktionsfärdigheter och nätverkskompetens, samt flexibilitet och initiativförmåga. Kommunikationskunskaper räknas som merit.

I praktiken krävs utmärkta kunskaper i finska för att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning

Omfattning:   Arbetstid vid ämbetsverk

Tillträde:   1.9.2023

Tidsbegränsad till:   31.8.2025Arbetets art (8 § 1 mom. i lagen om riksdagens tjänstemän), Programmet för unga experter.

Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.


Ansökan

Ansök senast:   19.6.2023 16.00

Referensnummer:   21-47-2023

Välkommen att söka genom att:

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.

Människorättscentret/Riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret
Arkadiagatan 3
00102 Riksdagen

Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter.

Lön

 Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften har kravnivå 8. Lönen i kravnivå 8 är för närvarande cirka 3 548 euro/månad (inkluderar personlig lönedel, som är 25 % i början av anställningsförhållandet).

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   2

Kontakt

Sirpa Rautio, Direktör för Människorättscentret, 09 432 3780

Susan Villa, Sakkunnig, 09 432 3738

Minna Haapaniemi, Assistent, 09 432 3397


Övrigt

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersök-tas rättigheter finns på adressen www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Prövotid: Tjänsteförhållandet kan försättas med högst 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: Tjänsten kan förutsätta resor.

Ansökningarna lämnas i första hand in via statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast 18.06.2023 kl. 16.00. Ansökan till människorättscentret kan också inom utsatt tid lämnas till riksdagens justitie-ombudsmans kansli, registratorskontoret (oikeusasiamies@eduskunta.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDA-GEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökan-dens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. Uppgiftens ID-nummer anges på både ansökan och kuvertet. Ansökningarna returneras inte.