Tjänsten som direktör för människorättscentret

2024-01-18

Människorättscentrets direktör har till uppgift att leda och representera Människorättscentret och att avgöra de ärenden som ankommer på Människorättscentret och som inte enligt lagen om riksdagens justitieombudsman ska avgöras av människorättsdelegationen. Direktören är också ordförande för människorättsdelegationen.

Bestämmelserna om Människorättscentret och om tjänsten som direktör för centret finns i lagen om riksdagens justitieombudsman (3 a kap, 535/2011).

Riksdagens justitieombudsman utnämner Människorättscentrets direktör för en mandatperiod om fyra år, efter att ha fått grundlagsutskottets ställningstagande till utnämningen. 

Det är fråga om en tjänst som specificeras i statsbudgeten och den tillsätts från och med 1.3.2024.

Mer information:

Sista ansökningsdag 9 februari 2024 kl. 15.