Utlåtande om en delreform av diskrimineringslagen

2022-05-23

Människorättscentret har gett ett utlåtande om betänkande om en delreform av diskrimineringslagen.