Människorättscentrets nya människorättsdelegation inledde sin fyraårsperiod

12.6.2024

Människorättscentrets nya människorättsdelegation på sitt konstituerande möte i Aurora-salen i riksdagens bibliotek.

Människorättsdelegationen sammanträdde för sitt konstituerande möte den 10 juni och utsåg inom sig en vice ordförande och medlemmar till sina organ.

Till vice ordförande för perioden 2024–2028 utsågs Niina Laajapuro, som är ledare för människorättsarbetet vid Amnesty Internationals avdelning i Finland.

I anslutning till människorättsdelegationen finns ett arbetsutskott, den bestående sektionen människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning och sektionen för äldre personers rättigheter.

Till arbetsutskottet för åren 2024–2026 utsågs Juho Aalto, Atik Ali, Anu Juho, Niina Laajapuro, Pirkko Mahlamäki, Leena Nissilä, Laura Okkonen och Elias Vartio.

Till Människorättsdelegationens människorättskommitté för personer med funktionsnedsättning (VIOK) för perioden 2024–2028 utsågs Kaisa Alanne, Janette Grönfors, Pirkko Mahlamäki, Petra Rantamäki och Elias Vartio.

Till sektionen för äldre personers rättigheter för perioden 2024–2028 utsågs Kaijus Ervasti, Janette Grönfors, Marja Jylhä, Laura Kalliomaa-Puha, Pirkko Mahlamäki, Päivi Topo och Elias Vartio.

Arbetsutskottet har en tvåårig mandatperiod medan sektionerna har samma mandatperiod som människorättsdelegationen. Till människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning och sektionen för äldre personers rättigheter utses förutom delegationens medlemmar även utomstående sakkunnigmedlemmar i början av delegationens mandatperiod.

Människorättsdelegationen är Människorättscentrets samarbetsorgan med bred bas och cirka 40 experter inom mänskliga rättigheter som medlemmar. De högsta laglighetsövervakarna, specialombudsmännen och Sametingets representant är ordinarie medlemmar.

Delegationen främjar informationsutbytet mellan olika aktörer och behandlar långtgående och principiellt viktiga frågor i anknytning till de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Delegationen är en del av den nationella människorättsinstitutionen och centrets viktigaste kanal för samarbete, påverkan och kommunikation. Dess mandatperiod är fyra år och den sammanträder fyra gånger per år. 

Direktören för Människorättscentret är ordförande för delegationen.

Läs mer

Läs mer om människorättsdelegationen och dess uppgifter ->

Tidigare om ämnet

Människorättsdelegationens medlemmar har utsetts för mandatperioden 2024–2028 (8.4.2024)

Mer information:

direktör Jarna Petman, tfn  09 432 3780, jarna.petman@ihmisoikeuskeskus.fi
sakkunnig, människorättsdelegationens sekreterare Leena Leikas, tfn 09 432 3781, leena.leikas@ihmisoikeuskeskus.fi