Seminarium: Från anstaltsboende till självständigt liv

31.10.2019

Människorättscentret och statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt Sällskapet för handikappforskning i Finland rf (VATU) ordnar i samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) ett seminarium om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Seminariet hålls den 21 november 2019 kl. 9.00–12.00 i Helsingfors universitets lokaler, Forsthuset, Sal 4 (Unionsgatan 40, 00170 Helsingfors).

På seminariet kommer en representant för byrån för grundläggande rättigheter (FRA) att presentera resultat från den tredje rapporten i ett forskningsprojekt om ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning och rekommendationer med anknytning till temat. Resultaten av forskningsprojektets fältarbete i Finland presenteras av forskaren Kati Toukkola. Fältarbetet i Finland utfördes av Förbundet för mänskliga rättigheter och Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.

I paneldebatten diskuteras bland annat den nuvarande regeringens planer på att avskaffa anstaltsboendet, personliga erfarenheter av flytten från anstaltsboende till eget hem och mer allmänt vilken rätt personer med funktionsnedsättning har att leva ett självständigt liv i samhället på lika villkor som andra.

Mera information (på finska) och registering: https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/tietoa-meista/tilaisuudet/2019-tilaisuuksia/laitosasumisesta-itsenaiseen-ela/