Människorättscentret har publicerat sin verksamhetsplan 2021

13.4.2021

Människorättsdelegationen godkände verksamhetsplanen i december 2020.

Huvudlinjerna för Människorättscentrets verksamhet är:

  • allmän uppföljning och främjande av tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt stärkande av rättsstatsprincipen
  • uppföljning och främjande av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och äldre personer
  • stärkande av samarbetet mellan aktörer inom de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, även genom människorättsdelegationens verksamhet
  • europeiskt och internationellt samarbete i frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstaten.

 

Verksamhetsplan finns i elektroniskt format på finskasvenska och engelska.

 

På grund av COVID-19 pandemi, prioriteringar kan förändras.