Europarådet granskar Finlands åtgärder mot människohandel

5.6.2019

Europarådets expertgrupp mot människohandel (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA) offentliggjorde idag, den 5 juni 2019, sin andra rapport om Finland.

Europarådet granskar Finlands åtgärder mot människohandel

Utrikesministeriet 5.6.2019 9.57
Pressmeddelande

 

Europarådets expertgrupp mot människohandel (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings, GRETA) offentliggjorde idag, den 5 juni 2019, sin andra rapport om Finland. I rapporten utvärderas genomförandet av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. I rapporten granskas i synnerhet nya former av människohandel och barns utsatthet.

GRETA ger Finland erkännande för att det skett framsteg på flera områden sedan den föregående rapporten: lagstiftningen har utvecklats, forskning har utförts i synnerhet av människohandelsrapportören och vid HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations)  och olika yrkesgrupper har utbildats. GRETA berömmer insatserna av myndigheter och organisationer för att öka kunskapen, och lyfter fram det hjälpsystem för offer för människohandel som grundats i Uleåborg som ett positivt exempel. Också Finlands deltagande i det internationella samarbetet mot människohandel får beröm.

Åtgärder som GRETA uppmanar Finland att vidta omedelbart är att godkänna en nationell handlingsplan och/eller strategi mot människohandel, att utveckla och upprätthålla ett omfattande informationssystem och att öka verksamheten för att hindra människohandel som involverar barn. GRETA uppmanar också Finland att vidta åtgärder för att identifiera och hjälpa offer, instruera polisen och gränsbevakningsmyndigheterna om iakttagande av tid för återhämtning och eftertanke, att säkerställa alla brottsskadelagens åtgärder som gäller offer för människohandel och vidta tilläggsåtgärder i fråga om straffrihet.

Den aktuella utvärderingen är den andra som gäller Finland. GRETA gjorde ett länderbesök i Finland i juni 2018.

Rapporten ska behandlas av kommittén för konventionens parter. Kommittén kan utifrån rapporten ge rekommendationer åt Finland.

Ytterligare information: Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 0295 351 172 fornamn.efternamn@formin.fi.

Läs mer https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/finland