Människorättscentrets internationella översikt 4/2018

10.9.2018

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat: Skyddet för familjeliv kränktes inte av att de biologiska föräldrarna fråntogs sina rättigheter, USA:s utträde ur FN:s människorättsrådet var ingen överraskning och beslut som fattats av FN:s övervakningsorgan för konventioner är bindande för Spanien.

Människorättscentrets internationella översikt 4/2018 har publicerats. Aktuella teman är bland annat:

  • Skyddet för familjeliv kränktes inte av att de biologiska föräldrarna fråntogs sina rättigheter (Europadomstolen)
  • USA:s utträde ur FN:s människorättsrådet var ingen överraskning
  • WHO: Sjukdomsklassificeringen för transsexualitet ändras
  • Högsta domstolen i Spanien: Beslut som fattats av FN:s övervakningsorgan för konventioner är bindande för Spanien

Översikten kan läsas här.